Mülchen is een wat lelijk woord voor het aanbrengen van een strooisellaag die de bodem beschermd tegen uitdroging en dus verschraling. Maar ook harde regenval en dus sneller uitspoelen, of het wegvloeien van water uit de gieter. Ook onderdrukt het enigzins het onkruid. Tot slot is deze strooisellaag onontbeerlijk voor organische compostering en bodemleven en biedt het schuilplaats voor dieren die hun nuttig werk doen.